Back to top
TQN33
> ۲۷۰۰۰مترمربع طراحی منظر
> ۴۰۰۰۰مترمربع طراحی زیربنا
> ۳۰۰۰۰مترمربع فضای طراحی

شهرک قرنی

شهرک قرنی

طراحی منظر

طراحی زیربنا

فضای طراحی

> ۲۷۰۰۰مترمربع
> ۴۰۶۵۶مترمربع
> ۳۰۶۹۶مترمربع

مجموعه قرنی با حدود فعالیتی مسکونی، تجاری و فضای عمومی در شمال-شرق تهران در دستور طراحی قرار گرفته است. این الگو در عین حفظ انسجام در برنامه فیزیکی تمام مجموعه، بر بستر طبیعی سایت نظام فضایی را تعیین و تفکیک کرده است.

موقعیت

تهران، ازگل

کاربری

مسکونی

دپارتمان

معماری / شهری و منظر

سال طراحی

۱۳۹۸

خدمات

طراحی ساختمان

طراحی نما

طراحی منظر

کارفرما

شرکت عمران آبشار اسپادانا

qarani-5

چنانکه پارکینگ مورد نیاز کارفرما خود بعنوان حائل فضایی بخش‌های عمومی و سکونتی را از هم جدا کرده است تا ضمن عملکرد ترافیکی و ایجاد دسترسی‌های اضطراری به حرائم آسایشی بخش مسکونی تخطی نکند. در بخش‌های عمومی تمرکز فعالیتی بر ایجاد تعامل بین ساکنین از طریق ایجاد فضای مرکز محله برای ورزش، تجاری خرد و تفریحی فراهم شده است و با عناصر طبیعی نظیر توپوگرافی زمین و استفاده از آب سطحی به افزایش کیفیت زیست عمومی این بخش توجه شده است.

چنانکه پارکینگ مورد نیاز کارفرما خود بعنوان حائل فضایی بخش‌های عمومی و سکونتی را از هم جدا کرده است تا ضمن عملکرد ترافیکی و ایجاد دسترسی‌های اضطراری به حرائم آسایشی بخش مسکونی تخطی نکند. در بخش‌های عمومی تمرکز فعالیتی بر ایجاد تعامل بین ساکنین از طریق ایجاد فضای مرکز محله برای ورزش، تجاری خرد و تفریحی فراهم شده است و با عناصر طبیعی نظیر توپوگرافی زمین و استفاده از آب سطحی به افزایش کیفیت زیست عمومی این بخش توجه شده است.

qarani-5

طراحی ساختمان‌های مسکونی بر مبنای الگوهای یکسان در فرم بیرونی و در قامت  مقیاس انسانی کاربر در فضاهای داخلی امتداد یافته است. که در یک کلّ بزرگتر ردپایی از این عناصر در بناهای خرد تجاری نمایان است.

fb
tw
li
tl
اشتراک‌گذاری

فعالیت‌های مرتبط

ارتباط با ما
Contact Us

   ۰۲۱-۹۱۳۰۹۰۴۵ 982191304590+ info@taqaronco.com تهران، ولیعصر، کاووسیه، بین ظفر و اسفندیار، خیابان ناصری، پلاک ۸۲، طبقه اول، واحد۳ Unit 3, No. 82, Naseri St., between Zafar and Esfandiar, Valiasr, Kavosiyeh, Tehran
   a
   Get In Touch With Us Today

   Welcome to Sagen, a modern platform perfect for showcasing your properties.

   +585 889 996 96 sageninfo@gmail.com 184 Main Collins Street Victoria
   fb tw in